Kasutustingimused

1. Üldtingimused

1.1. E-pood veebiaadressil altaan.ee müüb aknakatteid, mida toodab OSAÜHING ALTAAN eritellimusena Kliendi poolt antud info alusel. Toodang valmistatakse ja komplekteeritakse Tartus. Alljärgnevalt kirjeldatakse E-poe kasutajatingimusi.

1.2. Kasutajatingimused reguleerivad kliendi (edaspidi Klient) ja veebiaadressil altaan.ee asuva e-poe (edaspidi E-Pood) omaniku OSAÜHING ALTAAN (edaspidi Müüja) õigussuhteid, mis tekivad toodete tellimisega E-poest. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad nimetatud õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Kõik sätted, mis edaspidi viitavad tarbijaõigustele, kohalduvad üksnes tarbijast ostjatele.

1.4. Müüja võib E-poe kasutustingimusi ning toodete ja teenuste hindasid muuta ilma etteteatamata.

1.5. Müüja andmed:

OSAÜHING ALTAAN

Registrikood 11043260

Õie 6, Tartu 50408, Tartumaa, Eesti Vabariik

Telefon +372 738 1722

E-post info@altaan.ee

2. Hinnad

2.1. E-poe hinnad kuvatakse koos käibemaksuga ning eurodes.

2.2 Kui E-poe hinnad on tehnilise vea tõttu ebaproportsionaalselt kõrged või madalad ning viga on argumenteeritult tõestatav, on Müüjal õigus tellimus tühistada ning makstud summa Kliendile tagastada.

3. Tooted

3.1. E-poes pakutavad tooted valmistatakse ja komplekteeritakse vastavalt Kliendi tellimusele Müüja ruumides Tartus. Pakutavate toodete saadavus tagatakse mõistliku koguse piires.

3.2. Juhul kui Kliendi E-poes esitatud tellimise täitmine ei ole lubatud ajaraamis võimalik, võtab Müüja Kliendiga ühendust ning pakub välja kiireima võimaliku lahenduse. Kui Kliendile pakutud lahendus ei sobi, tagastatakse kogu ostusumma Kliendile kahe tööpäeva jooksul.

3.3. E-poes pakutavate toodete fotod võivad vähesel määral erineda reaalsetest toodetest. Toote värvitooni, detailide või mehhanismide vähene erinemine E-poes kuvatust on Kliendi risk. Lähtuvalt võlaõigusseadusest (VÕS § 53 lg 4 p-d 2 ja 3 koostoimes § 56 lg 1) ei kehti eritellimusena valminud ruloodele 14-päevane kauba tagastamise õigus.

3.4. E-poes kuvatud fotosid, videoid ja illustratsioone võib kopeerida või teistes kanalites presenteerida ainult Müüja kirjalikul loal.

4. Ost

4.1. Klient komplekteerib E-poes vastavalt juhistele soovitud toote ning paneb selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.

4.2. Klient alustab E-poes tellimuse vormistamist, liikudes Ostukorvi lehele ehk klikkides menüüribal ostukorvi valikus nupul „Maksma“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele.

4.3. Klient esitab tellimuse pärast nõutud andmete sisestamist ja nende õigsuse kontrollimist, klikkides nupule „Esita tellimus“. See nupuvajutus kinnitab tellimuse ning edastab selle Müüjale.

4.4. Klient tasub tellimuse eest pangalingi vahendusel ning kinnitab Müüjale makse, klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.

4.5. Kui tasumine on edukas, saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

4.6. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama vajalikud ja tõesed andmed.

4.7. Müüja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsete andmete tõttu tekkinud tagajärgede eest.

5. Maksmine

5.1. Tellimuste eest saab tasuda Eesti pangalinkide vahendusel (Swedbank, SEB, Nordea, Danske, LHV, Krediidipank) või krediitkaardiga (Visa, MasterCard, Maestro, Pocopay).

5.2. Makse teostatakse E-poe keskkonnast väljaspool, teenusepakkujate UAB „KEVIN EU“ maksekeskkondades.

5.3. Müüjal puudub ligipääs Kliendi panga- või krediitkaardi andmetele.

6. Kohaletoimetamine

6.1. Klient saab toote tellida kullerteenuse abil endale sobivale aadressile.

6.2. Eesti piires maksab kullerteenus tavatarne puhul (7-10 tööpäeva) Kliendile 4,9 eurot, kuid alates 4 tootest (tekstiilruloo, kassettruloo, voldikkardin, putukavõrk) on kullerteenus tasuta.

6.3. Klient saab toote tagastada enda kuludega, saates selle aadressile Riia 130b/1, Tartu 50408, Tartumaa, Eesti Vabariik.

6.4. Klient kohustub enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest, kui need on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

6.5. Juhul, kui toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, kohustub Klient sellest E-poodi teavitama, saates vastavasisulise kirja aadressile info@altaan.ee või helistades +372 738 1722.

7. Tellimuse tagastamine ja ümbervahetamine

7.1. Tulenevalt võlaõigusseadusest ei kehti Kliendi poolt antud sisendi alusel eritellimusena valmistatud tootele 14-päevane tagastamise õigus (VÕS § 53 lg 4 p-d 2 ja 3 koostoimes § 56 lg 1). Müüja võib toote tagasi võtta või ümber vahetada, kui põhjus on seotud toote kvaliteedi või toimimisega. Müüja ei võta kaupa tagasi, kui tagastamise põhjuseks on valesti sisestatud lähteandmed või väikesed värvitooni erinevused E-poe piltide ja Kliendile saadetud toote vahel.

7.2. Toodete tagastamiseks või vahetamiseks tuleb Kliendil 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest esitada Müüjale esitada taganemisavaldus. Taganemisavaldust saab esitada, saates vabas vormis üheselt mõistetava e-kirja aadressile info@altaan.ee. Müüjale saabunud tagastusi aktsepteeritakse üksnes koos avaldusega.

7.3. Kahjustatud või kasutamisjälgedega toodet ei saa vahetada ega tagastada. Vahetatav või tagastatav toode peab olema pakendis. Klient vastutab toote seisukorra kahjustamise eest juhul, kui ta kasutab seda muul viisil kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et eelnimetatus veenduda, peaks Klient toodet käsitsema vaid sarnaselt tavapärasele poeskäigule.

7.4. Tellimuse tagastamisel maksab Müüja Kliendile kogu lepingu alusel saadud summa, sealhulgas Kliendi tasutud tellimuse kättetoimetamiskulu. Kui tellimus tagastatakse vaid osaliselt, siis võib Müüja kättetoimetamiskulu tagastada proportsionaalselt tagastatud toodete arvuga.

7.5. Pangalingiga tasutud tellimuse tagasimakse laekub Kliendi kontole hiljemalt järgmisel pangapäeval, krediitkaardiga tasutud tellimuse puhul vastavalt Kliendi panga tingimustele.

7.6. Müüja teostab tagasimakse 14 päeva jooksul alates tagastamisavalduse saamisest. Tagastus toimub samale arvelduskontole, kust tasuti tagastatav tellimus.

8. Kaebuste esitamine

8.1. Müüdud toodetele kehtib võlaõigusseaduses sätestatud 2-aastane kaebuste esitamise tähtaeg (VÕS §-s 218 lg-s 2).

8.2. Klient kohustub teavitama Müüjat toote nõuetele mittevastamisest või puudustest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 kuud pärast vea ilmnemist, saates enda kontaktandmed, probleemi kirjelduse ja ostuarve numbri aadressile info@altaan.ee. Puuduse ilmnemisel kohustub Klient koheselt lõpetama toote kasutamise.

8.3. Müüja vaatab läbi kõik kaebused ning võtab Kliendiga ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest.

8.4. Puuduse ilmnemisel esimese 6 kuu jooksul alates toote üleandmisest eeldatakse, et puudus oli olemas juba üleandmise hetkel. Nimetatud eelduse ümberlükkamine on Müüja vastutus. Üleandmise hetkest 6 kuu jooksul kannab kaebuse esitamisel toote parandamise või asendamisega seotud veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud Müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab Müüja nimetatud kulud üksnes juhul, kui pretensioon on õigustatud.

8.5. Klient võib nõuda toote ostuhinna alandamist või tellimuse tühistamist ning tagasimakset juhul, kui Müüjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada; parandamine või asendamine ebaõnnestub; Müüja ei suuda puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldada; Kliendile tekivad põhjendamatud ebamugavused.

8.6. Kui toode ei vasta lepingu tingimustele, võib Klient tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda lepingu täitmist, hinnaalandust, kahju hüvitamist või öelda leping üles.

8.7. Kui toode ei vasta lepingu tingimustele, kannab toote parandamise või asendamisega seotud kulud Müüja.

8.8. Müüja ei vastuta tellitud toodete ebasihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest ega kohaletoimetamise viivituse eest, mida Müüja ei saa mõjutada, või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

8.9. Müüja ei kohustu Kliendi kulutusi hüvitama, kui toote puudused on tingitud järgnevast: kui toode on kahjustunud Kliendi süül; kui puudused on tekkinud ebasihtotstarbelisest kasutamisest või hooldusjuhise järgimata jätmisest; kui toote väärtus on langenud loomuliku kulutamise tõttu; kui puudub ostu sooritamist tõendav dokument. Samuti ei hüvita Müüja toote valesti paigaldamise või kasutamisega seotud kulusid. Müüja vastutab paigalduse eest vaid juhul, kui selle teostab Müüja või Müüja esindaja.

9. Vastutus

9.1. Käesolevate kasutustingimuste rikkumisel vastutavad Müüja ja Klient teineteise ees teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

9.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

10. Privaatsuspoliitika

10.1. Klient annab Müüjale teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

10.2. Müüjale edastatud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse, kasutamaks neid müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.

10.3 Müüja säilitab tellimuse esitamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

10.4 Toodete Kliendile saatmiseks vajalikud isikuandmed edastatakse kullerteenust osutavale ettevõttele.

10.5 Makse sooritamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse UAB „KEVIN EU“ ja kliendi poolt valitud pangale.

10.6 Kolmandatele isikutele Kliendi isikuandmeid ei avaldata.

10.7. Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste kohta info saatmiseks e-posti teel. Uudiskirjale lisatakse juhised maililistist välja arvamiseks.

10.8. Kliendil võib nõuda oma andmete kustutamist Müüja andmebaasist.

10.9. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isiku- ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostatakse väljaspool E-poe keskkonda. E-poel puudub ligipääs Kliendi panga- või krediitkaardi andmetele.

10.10 Tellimuse sooritamiseks on vajalik sisestada järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-post, tellimuse saatmise aadress.

Isikuandmeid töötleb OSAÜHING ALTAAN, Õie 6, 50408, Tartu linn, Tartumaa, Eesti Vabariik; Telefon +372 738 1722; Email: info@altaan.ee

11. Kasutamistingimuste muutmine

11.1. E-poes tellimust vormistades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma. Kasutajatingimused on leitavad E-poe iga alamlehe jalusest.

11.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

11.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid kasutajatingimused ja hinnad.

11.4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud toote hind ekslik.

12. Muud tingimused

12.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

12.2. Kui Kliendil on E-poe osas kaebusi, tuleb need saata e-kirjaga aadressile info@altaan.ee või helistada telefonil: +372 738 1722

Kui Klient ja Müüja ei suuda lahendada vaidlust läbirääkimiste teel, on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Klient võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole siin.

E-poes valitud kangad kuni -20%!

E-poes valitud tekstiil- ja kassettruloode kangastele soodustus kuni 20%

Laokangaste soodusmüük

Lao kangajääkidest valmistatud tekstiil- ja kassettrulood hinnasoodustusega kuni 25%!
%